Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2007

Τα σημεία εκείνα που πρέπει να προσέχει η επιχείρηση...

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης μπορεί να έρθει από δύο κυρίως κατευθύνσεις... Ο συνδυασμός όμως και των δύο, σημαίνει σίγουρη επιτυχία!
Η μια είναι η Εμπορική κατεύθυνση, εκείνη που αφορά την Στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία μέσα από ενέργειες Marketing και προώθησης των προϊόντων της, η οποία θα της δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει σταδιακά την ρευστότητά της και τη θέση της στην Αγορά που δραστηριοποιείται.
Η άλλη κατεύθυνση, είναι μέσα από την επένδυσή της στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, δηλαδή στα βασικά θεμέλια για την πρόοδο των εργασιών της.
Αν τα άτομα που την αποτελούν είναι ικανά ή μη, αν είναι αξιόπιστα ή όχι, αν είναι τα ιδανικά για τη θέση ή όχι, αν έχουν στοιχεία τα οποία χρειάζεται μια θέση ή όχι, αν είναι αποδοτικά ή όχι, αν είναι ευχαριστημένα από τον εργοδότη τους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά ή όχι, αν πιστεύουν στο όραμα και στην προοπτική της επιχείρησης ή όχι, αν παραμένουν πιστά στην εταιρεία ή όχι, αν τα θέλω τους ικανοποιούνται από το εργασιακό περιβάλλον και το πρόγραμμα αποδοχών τους ή όχι, και πολλά άλλα ερωτήματα, είναι εκείνα τα οποία θα μπορέσουμε μαζί, μέσα από μια σειρά ενεργειών, να απαντήσουμε. Το αποτέλεσμα...
Καλύτερες συνθήκες + καλύτεροι άνθρωποι + καλύτερη παραγωγή= Σίγουρη ανάπτυξη!
Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στην Εμπορική Πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία σας, όμως, μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε σε θέματα που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό σας, και εφαρμόζοντας κάποιες συγκεκριμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας τεχνικές, να επιτύχουμε:
  • Στη σωστή επιλογή προσωπικού
  • Στη σωστή εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού
  • Στη διατήρηση του προσωπικού
Κάντε τις σωστές επιλογές, δώστε όραμα και εκπαίδευση στους ανθρώπους σας, δώστε στοιχεία που να τους καλύπτουν τα "θέλω" τους... Κάντε την Εταιρεία σας βιώσιμη και αναπτυσσόμενη! Πετύχετε!
Η συνεργασία μας μπορεί να σας τα δώσει όλα αυτά! Θέλετε να μάθετε το πώς;
Επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 6976606160 και εγώ και οι συνεργάτες μου θα σας δώσουμε τις απαντήσεις που ψάχνετε!